Så er der flere penge til de små bysamfund. Oven på nedlukning ønsker Nordea-fonden at bidrage til at genstarte foreningsliv og fællesskaber i kommuner. HER BOR VI-pulje med kr. 50 mio. målrettet ildsjæle og frivillige i de mindre bysamfund. Der kan søges op til kr. 1 mio. Vær særlig opmærksom på, Nordea-fonden denne gang fremmer projekter med bæredygtighedsperspektiver og også gerne bidrager til projekter det allerede har kommunal økonomisk opbakning. Se mere på nordeafonden.dk