Pulje til 1000 nye fællesskaber

Kære foreninger Slots-og Kulturstyrelsen har netop udbudt en pulje til aktiviteter for borgere der oplever ensomhed som følge af corona. Se mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside under kategori...

Vi er tilbage

Kom endelig forbi til en snak. Ring gerne og lav en aftale på forhånd

Bisidderne i Faaborg-Midtfyn

Bisidderne er i gang igen - har du brug for at have en bisidder med som dine ekstra øjne og ører, støtter dig i at fremkomme med dine relevante ønsker og spørgsmål. I situationer ved kommunen, jo...

Nordea-fonden

Så er der flere penge til de små bysamfund. Oven på nedlukning ønsker Nordea-fonden at bidrage til at genstarte foreningsliv og fællesskaber i kommuner. HER BOR VI-pulje med kr. 50 mio. målrettet i...

Den frivillige Gældsrådgivning Faaborg-Midtfyn

Er i gang igen - hver torsdag kl. 13.00-17.00, træffes på telefon 5397 9518 eller mail: gaeldsraadgivningen@gmail.com Ring eller skriv for at få en aftale med en af de frivillige gældsrådgivere....

1

Samtale-lounge i Frivilligcenteret . . .

Samtale-Lounge kan bibringe dig måder at klare / håndtere livets udfordringer. Mange mennesker oplever før eller siden, at ens udfordringer er svære at tale om. Eksempel kunne være sociale ...

2

Frivilligcenteret opretter sorg- & selvhjælpsgrupper

Vi er startet op igen, I kan mødes med tovholder Anette / eft. gældende corona restriktioner!! ​Sorggrupper: Det er svært at være alene, når man har mistet en man holder af. Frivilligcenteret...