Besøgstjenester

Ringe Kirke Besøgsgruppe

Røde Kors Broby Besøgstjenesten

Røde Kors Faaborg Besøgstjenesten

Røde Kors Midtfyn Besøgstjenesten

Ældre Sagens Besøgstjeneste Faaborg

Ældre Sagens Besøgstjeneste Midtfyn

 

Bisiddernetværk

Bisidderne et frivilligt netværk i Faaborg Midtfyn

 

Datastuer / IT undervisning

Datastuen Broby

Datastuen Årslev

Datastuen Faaborg

IT Slægtsforskning u/Ældre Sagen Midtfyn

 

Familie /Børn / Unge

FBU Forældrelandsforeningen region Syddanmark

Natteravnene i Faaborg-Midtfyn

Red Barnet Familieoplevelsesklub

Ungdommens Røde Kors Midtfyn

Ungdommens Røde Kors Vester Hæsinge, Fællesværk

Ungdommens Røde Kors Årslev, Gastro og Gaming

 

Frivilligcenter

Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn

 

Genbrugsbutikker

Danmission Genbrugsbutik Faaborg

Danmission Genbrugsbutik Ringe

Folkekirkens Nødhjælp Faaborg

Kirkens Korshær Faaborg

Korshærens Genbrug Ringe

Røde Kors Butik Allested-Vejle

Røde Kors butik Broby

Røde Kors Genbrug Ringe

Røde Kors genbrugsbutik Faaborg

Røde Kors genbrugsbutik Gislev

Røde Kors genbrugsbutik Kværndrup

Røde Kors genbrugsbutik Aarslev

 

Gældsrådgivning

Den frivillige Gældsrådgivning i Faaborg-Midtfyn

 

Handicap / Sygdom

Bedre Psykiatri - Assens / Faaborg-Midtfyn lokalafd.

Danmarks Blindesamfund Kreds Fyn

Dansk handicapforbund Faaborg-Midtfyn afdeling

DH Faaborg-Midtfyn

Diabetesforeningen, Faaborg-Midtfyn lokalforening

Gigtgruppen Faaborg lokalgruppe

Gigtforeningens Sydvestfynskreds

Hjernesagen i Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Middelfart, Svendborg og Ærø kommuner

Hjerneskadeforeningen Sydfyn og Øerne

Hovedtropperne - Ungeafdeling under Hjerneskadeforeningen

Hjerteforeningen Faaborg-Midtfyn

Høreforeningen Faaborg-Midtfyn

Kræftens Bekæmpelse, Faaborg-Midtfyn

Landsforeningen Autisme Kreds Fyn

LAFS Odense & Faaborg-Midtfyn, Fleks- og skånejobbere

LEVs Kommunekreds Faaborg-Midtfyn

Netværksgruppen KOL/Lungepatienter samt pårørende

Parkinsonklubben i Faaborg-Midtfyn

Psoriasforeningen Fynskredsen

Scleroseforeningen lokalafdeling Faaborg-Midtfyn og Nyborg kommuner

Vestfyens Ferieklub for handicappede og pårørende

Se landsdækkende portal Netpatient.dk

www.netpatient.dk

 

Misbrug

AA Anonyme Alkoholikere Faaborg

AA Anonyme Alkoholikere Ringe

ACA Voksne børn af Alkoholikere

Familieklub.dk Ringe

 

Venner til Plejecentre

Egebos venner

Fru Hansens Stues Venner

Humlehavens Venner

Lysbjergparkens Venner

Nørrevængets Venner

Prices Have Venner

Tingager Venner

Aahavens Venner

Åløkkeparkens Venner

 

Kriseramte

Efterladte efter Selvmord lokalafd. Fyn

Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn, anonym rådgivning

Huset Faaborg anonym rådgivning

Landsforeningen Mistet barn

Offerrådgivningen FYN

Projekt Husvild

 

Kvinder / Mænd

Mænds Mødesteder i Faaborg-Midtfyn

 

Projekter mellem foreninger & Faaborg-Midtfyn kommune

Red barnet Faaborg-Midtfyn lokalforening "et godt fritidsliv for alle"

 

Ældreforeninger

Agrogården Seniorklub

Aktive Ældre i Nr. Broby

Avernakø Ældreklub

Beboerne i Vesterled Ryslinge

Broby Pensionisters Bowlingklub

Brobyværk Pensionistforening

Brugerhuset Allested-Vejle

Danske Seniorer Horne

Danske Seniorer Svanninge

Efterlønsklubben for Faaborg og omegn

Faaborg Pensionistforening

Gislev Seniorklub

Heden Hyggeklub

Krarup Pensionistforening

Kværndrup Seniorklub

Lyø Ældreklub

Midtfyns Tværfaglige Seniorklub

Midtfyns Senior 60+

Nr. Broby Pensionistforening

OK Brobyværk

OK Nr. Broby

OK Årslev

Postpensionisternes lokalklub i Faaborg

Ringe Pensionistforening

Ringe Postpensionist Klub

Rosenklubben

Ryslinge Pensionistforening

Seniorhusets Værksteder

SNAP (Sdr. Nærås Aktive Pensionister)

Vantinge Humørklub

Vester Hæsinge Pensionistforening

V. Aaby, Pejrup og Aastrup Pensionistforening

Ældre Sagen Faaborg lokalbestyrelse

Ældre Sagen Midtfyn

 

Humanitære / Flygtninge / Etniske

Dansk Flygtningehjælp frivilliggruppen Midtfyn

Dansk Flygtningehjælp frivilliggruppen i Faaborg

Røde Kors Broby

Røde Kors Faaborg

Røde Kors Midtfyn

 

Borgerhuse

Brugerhuset Varmestuen Nr. Søby

Ferritslev Fritidshus den selvejende inst.

Foreningshuset Guldhøj

Fælleshuset Det gamle Posthus

Husmandsstedet

Skullerodsholm Aktivitetshus

X-huset Vester Hæsinge

 

Støtteforeninger

Støtteforeningen Huset

 

Væresteder / Sociale cafeer

Demenscafeen Forglem mig ej

Havnestuen Faaborg

Huset Faaborg

 

Vågetjenester

Faaborg Broby Vågetjeneste u. Røde Kors

Vågetjenesten - Røde Kors Midtfyn